Sudhana könyvkiadó

lásd: facebook / sudhana kiadó

Ezt a könyvet a Trajannal adtuk ki.

Akit érdekel: a boltunkban még van belőle 2-3 példány. A könyvben a magyar és a teljes tibeti szöveg is megtalálható.

Most csak egy részt teszek fel a magyar szövegből. Ha érdekel titeket a téma, jelezzétek (golokabolt@gmail.com), és apránként felteszek további részleteket.

 Egyébként, ha minden jól megy, 2011-ben ismét kiadjuk a teljes könyvet. Előrendelést felveszünk Kacsintás (Na jó, hagyjuk a kereskedelmi dumát...)

 

Gedün Csöpel

 

A

SZERELEM

tibeti

MŰVÉSZETE

 

(Káma Sasztra )

 

 

A mű eredeti címe: dGe ’Dun Chos ’Phel - ’Dod Pa’i bsTan bCos

 

Fordította és átdolgozta: Choegyal Tenzin, Szántai Zsolt

 

ISBN: 963 ………

 

Hungarian edition © Milarepa Tibeti Kulturális Központ és Trajan Könyvesműhely, 2007

Hungarian translation © Choegyal Tenzin, Szántai Zsolt, 2007

 

 

 

Lektor: Szántainé F. Andrea

Műszaki szerkesztés: Németh Csongor

Felelős kiadó: Vida Attila

Felelős szerkesztő: Choegyal Tenzin

 

 

 

TARTALOM

 

Bevezető

1. A férfiak és a nők típusairól

2. A férfiak és a nők kapcsolatáról

3. Az időről

4. Esszencia

5. Nők - tájegységenként

6. Ölelkezés

7. Csókolózás

8. Csipkedés és karmolás

9. Harapás

10. A kéj módozatai

11. Játék a szerszámmal

12. Himbálózás és nyomulás

13. A szenvedély hangjai

14. Nő, férfiszerepben

15. A közösülés módozatai

16. Bizonytalan pontok

17. Hasznos tanácsok

18. Összefoglalás

 

 

 

 

Bevezető

 

Tisztelet adassák a buddháknak! Védelmezzen titeket az önmagát felemelő Nagy Pecsét, amely minden álló és mozgó jelenséget összeköt az állandó rendíthetetlen, száznyolc határt elérő gyönyör villámpányvájával. Tisztelet adassék Mahésvara lábainak, mert ő az, kinek csodálatos teste olyan, mint a szeplőtlen égből; ő az, aki örökkön-örökké játszik a nem hanyatló, nem lanyhuló gyönyör dicsőségében; ő az, aki Tibet havas hegyén, a Kailása csúcsán lakik. Leborulok Gauri[1] istennő lábai előtt, mert ő az, kinek gyönyörű arca a holdhoz hasonlatos; ő az, kinek fehér fogai, mikor mosolyog, gyöngyfüzérhez hasonlatos; ő az, kinek duzzadó keblei oly formájúak, mint a kagylókürtök domború része.

A szenvedélynek ez a birodalma a szenvedélynek azon szintjén van, amelyen valamennyi lény a szenvedélyt kutatja. A vágyak - s itt most valamennyi vágyra gondolok – beteljesedése nem egyéb, mint a férfi és a nő megfelelő szerveinek szenvedélyes, gyönyörteli egyesülése. Ugyan, hol az a férfi, aki nem vágyik a nőre? Hol az a nő, aki nem vágyik a férfira? Ha vágyaikról lehántjuk a külsőség héját, láthatjuk: a férfiak ebben egyformák, a nők ebben egyformák, de még a férfiak és a nők sem különböznek egymástól.

Az Anguttára szútrában a Magasztos Megvilágosodott szájából e szavak hangzanak el:

 

A szépségében tökéletesedett forma a férfi szemében nem egyéb, mint a nő teste, a nő szemében pedig nem más, mint a férfi teste. Oly szépséget, amely ezeken túltesz, én még sosem láttam. A dallamosságában tökéletesedett hang a férfi fülében nem egyéb, mint a nő hangja, a fülében pedig nem más, mint a férfi hangja. Nincs semmi, ami ezeknél dallamosabb lenne.

 

A Buddha a másik három érzékelés, a szaglás, az ízlelés és a tapintás kapcsán hasonló példázatokat mondott.

Sok-sok ezer évvel azelőtt, hogy a Magasztos Buddha megjelent ezen a világon, Indiában már létezett a brahmánok rendszerének számos szútrája és értekezése. Ezek között ott volt a Szútra a házigazdák számára[2], a Szútra a háztól megváltak számára[3], valamint a Vágy szútrája[4], vagyis a Káma szútra is. A múlt kiváló bölcsei elmagyarázták és meghatározták, hogyan éljenek azok, akik megváltak a háztól, megváltak a világi hívságoktól; elmagyarázták és meghatározták, hogyan éljenek azok, akik a családjuk és a világi dolgok mellett maradnak; elmagyarázták és meghatározták a szenvedéllyel és a vággyal kapcsolatos tételeket is. A legjelentősebb szútrákban összesen a tudomány tizennyolc nagy kérdéséről esik szó; ezen tizennyolc egyike nem más, mint a nemiség. A Lalitavistara szútrában megjelenik annak leírása, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a bódhiszattva királynőjének, aki „úgy ismeri ezeket az értkezéseket, mint egy kurtizán”. Ez azt jelenti, hogy az ilyen nőnek tisztában kell lennie a szeretkezés módozataival.. Más munkákban is szó esik olyan nőről, aki „ismeri az értekezéseket”, vagyis olvasta a nemi élet taglalásáról szóló írásokat.

A Szenvedélyről szóló értekezést, amely Surúpa mester műve, tibeti nyelvre is lefordították. Egy Kóka nevű bráhmin tudós, aki Paribhadra király fia volt, A gyönyör játéka címmel írt egy értekezést. Ezt ugyan nem fordították le tibeti nyelvre, de a szanszkrit eredeti eljutott a Shigace közelében található Ngor-kolostorba. A feljegyzések szerint Nágárdzsúna is írt egy ilyen témájú művet.

A szenvedély témáját érintő szútrák és értekezések közül manapság Indiában például a következők ismertek: Kandarpacudámani (A szenvedély isteneinek drágaköve); Anangaranga (A Testnélküli formája); Kámakalá (A szenvedély művészetei); Ratirahasya (A kéj titkai); Ratiratnapradipiká (A gyönyör ékköves lámpása) ; Pancasáyaka (Öt Nyíl). Ha a rövidebb és hosszabb, ilyen témájú írásokat összeszámoljuk, láthatjuk, hogy harmincnál is több ilyen létezik. Valamennyi közül a legjobb Maheshvara munkája, amely az Értekezés a vágyról címet viseli, valamint Vátsyáyana műve, a Káma szútra. A továbbiak ezen írásokra támaszkodva fogom részletezni a szenvedély művészetét.

 

 

1. A férfiak és a nők típusairól

 

Férfiak

 

Bár a férfiak sokfélék lehetnek, nincs köztük egy sem, aki ne lenne besorolható a következő négy csoport valamelyikébe. Vannak tehát nyúl, szarvasbika, bika és csődör típusú férfiak.

A nyúl típusú teste közepes méretű, gondolatai jók, arca mosolygós. Erényes tetteket hajt végre, jó emberekkel barátkozik. Mások feleségére szemet nem vet. Tiszteli a felette állókat, segíti az alatta lévőket. Azt eszi, azt viseli, amit könnyen megszerezhet. Nem aggodalmaskodik se a múlt, se a jövő miatt; mindig lusta, de mindig megőrzi játékos vidámságát. Hímtagja, amikor kemény, körülbelül hat ujjnyi hosszúságú. Ékkövének[5] alakja gömbre emlékeztet, és puha. A közösülést gyorsan bevégzi, magját hamar kilövelli. Verítéke és magfolyadéka kellemes illatú. A kellemes és kényelmes helyeken számos nyúl típusú férfi él.

A szarvasbika típusú férfi szeme nagy, a válla széles. Tiszteli tanítóit, és nem szereti a takarítást, vagy az ehhez hasonló munkákat. Elméje éles; általában gyorsan mozog, gyorsan fut, nagyot ugrik. Szinte mindig dalol. Ruházata díszes, jó minőségű. Mindig igazat szól, az étvágya hatalmas. A barátait rendszeresen megvendégeli. A szeméremdombján és a hónalja alatt kevés a szőr. A pénisze körülbelül nyolc ujjnyi hosszúságú, amikor felmered. A világ szinte minden táján számos szarvasbika típusú férfi él.

A bika típusú férfi teste nagy, de formás. A természete ingatag, könnyen zavarba lehet hozni. Könnyen barátkozik, de könnyen meg is szakítja kapcsolatait. Sokat eszik, kiváló az éneklésben, a táncban. Akaratos, de nagy szenvedélyek örvénylenek benne. Minden nőt meg akar szerezni, akivel csak találkozik. A fallosza körülbelül tíz ujjnyi, amikor feláll. Verítéke és magfolyadéka rossz szagú. Ilyen férfiak főként az óceánok partjain, és a végtelenbe nyúló pusztákon élnek; ilyen helyeken számos bika típusú embert találhatunk.

A csődör típusú férfi kövér, a teste erős és nagy. A bőre színe feketés; a lába hosszú, gyorsan mozog. Ideges fajta, kedveli a hazugságot, a ravaszkodást. Minden nőt szeret, öreget és fiatalt egyaránt. Borzasztóan szenvedélyes, nagy benne a hév, akár a saját anyját vagy húgát is képes lenne ágyba vinni. Nem marad távol azoktól, akiktől pedig kellene – megszerzi közeli rokonait, a tiszteletre méltó férfiak leányait, bárkit. Bármilyen sokat közösül, az ereje nem hagy alább. Egyetlen napot is alig bír ki asszony nélkül. A fallosza kemény és nagyon vastag, körülbelül tizenkét ujjnyi, amikor meredezik. Magfolyadéka bőséges és rossz szagú. Minden országban sok ilyen férfi van, de főként azokon a helyeken élnek, ahol nagy a forróság, és kevés az eső, a víz.

Ha ezt a négy főbb csoportot tovább osztjuk, eljutunk oda, hogy tizenhat alcsoportot kapunk. Például vannak nyúl-nyúl típusú férfiak, vannak szarvasbika-nyúl típusúak, vannak bika-nyúl típusúak, és vannak csődör-nyúl típusúak. Hasonlóképpen a a szarvasbika típusúak, a bika típusúak és a csődör típusúak is négyfélék lehetnek. Az egyes alcsoportokba tartozók közötti különbségeket a bölcsek megértik, ha elemzik ezeket.

 

 

Nők[U1] 

 

Az asszonyoknak is több fajtája létezik, de nincs köztük egy sem, akit ne lehetne besorolni az alant következő négy csoport valamelyikébe. A csoportok pedig ezek: lótusz, festett kép, nagy kagyló, elefánt.

A lótusz típusú asszony a legjobb. Gyönyörű, az arca mosolygós, a teste karcsú és ruganyos. Nincs szeplője, bőrének színe egészséges és fehér. A haja fekete, nagyon hosszú és fényes. A szeme úgy rebben, akár a riadt őzé. Az orrcimpája kicsi, a szemöldöke vastag. Csupán néhány díszítő tárgyat visel, leginkább egyszerűeket: virágokat és hasonlókat. Együttérző ember, sokszor cselekszik jót. Vágy nincs benne más férfi, csakis a férje iránt. A keble puha, kerek és nagy. Vaginája hat ujjnyi mély. Amikor asszonyi baja van, olyan az illata, akár a lótuszé, ezért is nevezik őt lótusz típusúnak. Ráma király felesége, Síta, valamint a Pándava hercegek asszonyai, és Draupádi is a lótusz-asszonyok csoportjába tartoztak. Egykoron a nemesi családba született asszonyok többsége lótusz volt, és még most is jó nemzetségbe születnek, általában gazdag földekre.

A festett kép típusú asszony közepesen magas, nem túl kövér, de nem is túl sovány. A szeme hosszúkás, olyan, akár a lótusz szirma. Az orra mint a szezámvirág. Színes ruhákban jár, nyakába sárga virágokból font füzért akaszt. Kedveli a festett és egyéb fajtájú képeket, élvezettel hallgatja az érdekes történeteket. Kis madarakat, papagájokat és hasonlókat tart. Mindig gyereksereg veszi körül. A teste oly gyönyörű, akár a festett képek, ezért is nevezik így a csoportot, amibe tartozik. Nem igazán kedveli a testi szerelmet, de ettől eltekintve a többi tulajdonságában hasonlatos a lótusz-asszonyhoz. Vaginája kerek és jó nyolc ujjnyi mély. A szeméremdombján kevés a szőr, s amikor asszony baja van, tiszta nedveket bocsát ki magából. Ulomaká és Rasadzsná is ebbe a csoportba tartozott. Azt mondják, az ilyen nők általában az olyan nagy folyók partján születnek, mint a Gangesz, a Káveri és az Indus.

A nagy kagyló típusú nő sovány és magas. A nyaka görbedt, az orra hegye felfelé mutat. Az arca hosszúkás, színe szép. Különböző ételeket fogyaszt, szinte mindig eszik. Okos asszony, ügyesen védelmezi az otthonát, a szolgáit, a körülötte élőket. Ügyesen bánik a szavakkal, az elméje tiszta. Hajlamos a titkolózásra. Könnyen köt új ismeretségeket. A szüleit és az idősebbeket nem tiszteli kellőképpen, ennek ellenére senkivel sem viszálykodik. Szenvedélyes és féltékeny. A vaginája meleg, és jó tíz ujjnyi mély. Szeméremdombján sűrű a szőr, az asszonyi baj nem viseli meg. Testéből és vaginájából savanykás szag árad. A világon a legtöbb asszony ebbe a csoportba sorolható, de bőrük színét és alakjukat tekintve különböznek egymástól attól függően, hogy milyen meleg helyen élnek. Az ilyen asszonyok beszédesek, a nyelvük gyors, a nyakuk görbedt – ez az a három jel, amiről a nagy kagylók felismerhetőek.

Az elefánt típusú asszony alacsony, keze lába széles. A szája és az orra vastag. A csípője szélesebb, mint a testén bármi más. A szeme vöröses, a haja durva szálú, a válla kerek. A melle nagyon nagy és kőkemény. Sokat eszik. Erős hangja mindenkit feszültté tesz. Egész testét beteríti díszekkel, különböző ékekkel. Csalfa fajta, a férjét gyakran megcsalja. Él-hal a pletykákért. Sok ilyen asszony különválik a férjétől. A magas, erős, széles vállú férfiakat kedveli leginkább, de másokkal is összeáll. A szenvedély tűzként lobog benne, még arra is hajlandó lenne, hogy egyszerre háljon apával és fiával. Naponta többször kívánja a közösülést, de akár száz férfit is megkaphat, ez az éhe sosem csillapodhat. Szeméremdombja nagyon szőrös. Vaginája tűzforró, és szinte mindig nedvedző. A szaga olyan, mint a nőstény elefántok hasonló szervéé. Az ilyen fajtájú asszony nem jó feleségnek, de mivel bármikor, bármire kapható, kiváló ágyas. Szeret parancsolgatni, ezért gyakran ő a szolgálók irányítója.

Ha ezt a négy főbb csoportot tovább osztjuk, eljutunk oda, hogy tizenhat alcsoportot kapunk. Például vannak lótusz-lótusz típusú asszonyok, és így tovább, annak az osztásnak megfelelően, ami a férfiak csoportjai esetében már elmagyaráztatott.

 

 

Ezeket a csoportokat Maheshvára határozta meg. Vátsjájana egy másik rendszerben gondolkodott, abban, ahol a férfiakat három csoportba sorolják (nyúl, szarvasbika és csődör), az asszonyokat pedig szintén három csoportba (őz, kanca, elefánt) osztják. Ha így tekintjük, mindig a középső csoport a legjobb, a két szélsőnél vannak kivetnivalók.

 

 

Az asszonyok anyajegyei

 

Ha valakinek van egy vörös anyajegy a bal orcája alsó részén, harminc esztendős kora után akkor is része lesz a boldogságban, kényelemben, dicsőségben, ha fiatalon sok-sok nehézséget kell leküzdenie, sok szenvedést kell elviselnie. Ha ez az anyajegy fekete, negyven éves kora után lesz boldog.

Az az asszony, akinek van egy fekete anyajegy a hajvonalnál, a homloka közepén, rossz természetű, sosem békül meg ismerőseivel. Ha ez az anyajegy vörös, a férje őszintén szeretni fogja őt.

Azt az asszonyt, akinek a homloka bal oldalán van anyajegy, mindenki szeretni fogja. Gazdagságban, tiszteletben lesz része.

Az az asszony, akinek a homloka jobb oldalán van anyajegy, bármibe belekezdhet, hiába teszi, mert soha, semmit sem fog megfelelő módon bevégezni.

Az az asszony, akinek a bal szemöldöke alatt több, zöldes anyajegy van, mindig jómódban fog élni. Ha ráadásul még erkölcsösen és helyesen is viselkedik, a férje életet végéig rajongani fog érte.

Az az asszony, akinek a szeme sarkában van egy vörös anyajegy, megszakítás nélkül szenvedni fog egész életében, s halálát kés vagy kard okozza majd.

Az az asszony, akinek az orcacsontján van néhány anyajegy, sosem fogja megismerni a szegénységet, de a gazdagságot sem.

Az az asszony, akinek az orrán van egy anyajegy, távoli vidékekre fog eljutni, és sikerrel befejez mindent, bármibe is kezd.

Az az asszony, akinek a jobb orcája hátulsó részén van egy anyajegy, komoly szenvedésre számíthat, ami azonban nem fog sokáig tartani.

Az az asszony, akinek a szája körül van anyajegy, számíthat arra, hogy mindenki szeretni fogja. Az ilyen ember sok örömöt lel majd a finom ételekben és a gazdagságban.

Az az asszony, akinek a nyaka közepén van anyajegy, nagyon gazdag lesz, bármit is tesz.

Az az asszony, akinek a füle belsejében van anyajegy, mindig erőt sugároz, és mások tisztelni fogják emiatt.

Az az asszony, akinek a nyakán van anyajegy, számíthat arra, hogy váratlan helyről kap segítséget, olyat, amely jómódba helyezi.

Az az asszony, akinek a bal mellén van anyajegy, több leánygyermeket fog szülni, és számíthat a szenvedésre.

Az az asszony, akinek a jobb mellén van anyajegy, több fiút fog világra hozni.

Az az asszony, akinek mindkét vállán anyajegy van, oly erővel bír, hogy soha, senki sem kényszerítheti térdre.

Az az asszony, akinek a melle közepén van anyajegy, a saját ártó gondolataitól szenved.

Azt az asszonyt, akinek a hasán van anyajegy, nagy étvágy gyötri.

 

 

Ami a férfiakat illeti: ugyanez érvényes rájuk is, de fordítva. Ezt úgy kell érteni, hogy ha fentebb az asszony bal oldalán lévő anyajegy jelent valamit, akkor a férfinál a jobb oldalon lévő anyajegy jelenti ugyanazt.

Érdekes megfigyelések ezek, bár nem túl megbízhatóak.

 

 

A nők és az évek

 

Azt a nőt, aki tizennégy esztendős, vagy ennél fiatalabb, gyermeknek kell tekinteni. Kapjon fésűt, mézet, süteményt, mindenféle finomságot. Még ne halljon történeteket a csók örömeiről.

Azt a nőt, aki tizennégy éves múlt, de még nem több huszonötnél, ifjú leánynak kell tekinteni. Ő már hallhat meséket a csókokról, de nem többről; őt már lehet csipkedni, csókolgatni. Ha kapcsolatba kerül a férfiakkal, már talán élvezheti is azt.

Azt a nőt, aki huszonhat éves múlt, de még nem több, mint ötven, érett asszonynak kell tekinteni. Ő már hallhatja a szenvedélyről szóló történeteket; őt lehet csipkedni, harapni; őt már lehet részesíteni a test örömeiben.

Azt a nőt, aki már elmúlt ötven esztendős, kedves és tiszteletteljes szavakkal kell megtisztelni, és ki kell kérni a tanácsait, bármiről is légyen szó.

 [1] Parvati

[2] khyim gyi mdo

[3]

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 38
Heti: 149
Havi: 1 998
Össz.: 537 581

Látogatottság növelés
Oldal: Tibet - A szerelem tibeti művészete (részlet)
Sudhana könyvkiadó - © 2008 - 2024 - golokabolt.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat