Sudhana könyvkiadó

lásd: facebook / sudhana kiadó

Kelet Fénye

távol-keleti bölcsességek, közmondások


Fordította és összeállította: Szántai Zsolt


Tudás

Egy, csak egy van, mit a rablók el nem vihetnek.
Egy, csak egy van, mi a halál kapuján túl is nálad lehet.
- buddhista mondás

*

A bölcs tudja, mi rejtőzik benne, de nem mutatja; tiszteli önmagát, de nem akar saját hódolójává válni.
- Lao-ce

*

A bölcs utol akarja érni a tudást. A balga menekül előle.
- buddhista mondás

*

A bölcs a tudást keresi, a balga vakon követi hitét.
- Lao-ce

*

A bölcs használja az evilági javakat, de nem hagyja, hogy azok birtokolják őt.
- Csuang-ce

*

Tudni, de úgy tenni, mintha nem tudnánk: ez a bölcsesség csúcsa. Nem tudni, és mégis bölcsnek mutatkozni: bűn.
- Lao-ce

*

A bölcs sosem törekszik nagy célok megvalósítására, és éppen ez az oka annak, hogy sikerül neki.
- Lao-ce

*

Valódi bölcsre bukkanni nagyon nehéz, ilyen ember nem terem minden bokorban.
- Dhammapada

*

Akik tudnak: nem beszélnek. Akik beszélnek: nem tudnak.
- Lao-ce

*

Tiszteld a királyt a saját országában!
Tiszteld a bölcset - mindenütt.
- buddhista mondás

*

Aki mindent könnyűnek tart, mindent nehéznek fog látni. A bölcs sosem határozza meg előre, mi könnyű és mi nehéz, ezért sosem érheti meglepetés.
- Lao-ce

*
…a tudomány művelése más eredményhez juttatja az embert, mint a tudatlanság művelése.
- Sri Isopanisad

*

Azok, akik bölcsek, nem tanultak sokat. Azok, akik sokat tanultak, sosem bölcsek.
- Lao-ce

*

A bölcs kincse: tanítványainak jócselekedetei.
- Khuddakapatha

*

A tudás elégtelensége

Ha van valami, ami szép, ami megérdemli, hogy vágyjanak rá, ha van valami, ami érdemes arra, hogy az ember akarja és tisztelje - mi az, ha nem a tudás? S ki az, akinek végül sikerül megszereznie?
A kormányzók azt állítják, birtokában vannak; a király is a magáénak vallja, de vajon tényleg az övék?
A gonoszság nem idegen az embertől, a bűnt is ismeri. De vajon hány olyan gonoszság és bűn van, amit törvények engedélyeznek? Hány olyan bűn van, amit a tanácsok tagjai követnek el?
Légy bölcs, ó, uralkodó! Légy bölcs, mert te irányítod a népet. Az általad jóváhagyott, az általad elkövetett bűn háromszor olyan súlyos, mint más, és tízszer annyi büntetést érdemel.
Amikor szolgáid túl sokan vannak, amikor túl sok gyermeked üli körül az asztalt, és már nem tudsz javakat adni nekik, ne küldd ki őket a világba, hogy legyilkolják az ártatlanokat, hogy kardjuk vért ontson!
Ha többre vágysz, s hatalmad van ahhoz, hogy megszerezd, gondolj arra, hogy téged is ugyanaz teremtett, mint akiket sanyargatni akarsz. Gondolkozz el, az ilyen, általad igazságosnak nevezett tetteket végre lehet-e hajtani úgy, hogy ne kövess el bűnt?
Ha bölcsnek vallod magad, ne a hitvány haramiát kínoztasd halálra, ne az ő kivégzésével állíts elrettentő példát, inkább te maga élj olyan életet, amit mások utánozhatnak; te járj olyan ösvényen, amelyen mások is bátran haladhatnak.
Bűnt követsz el, ha okkal ölsz száz bűnöst, de ezerszer nagyobb a vétked, ha ok nélkül bántsz egyetlen ártatlant.

Mert kinek birtokában van a bölcsesség, kinek nem elégtelen tudása, az sosem tesz olyat, amit hatalmi szóval megtilt másoknak.
- Lhászai életkönyv

*

A harmonikus tudás állandó. Az állandó tudás: bölcsesség.
- Lao-ce

*
A hegyet nem mozdítja el a szél - a bölcs elméjét nem háborgatja sem dicséret, sem sértés.
- Buddha tanítása

*

Hogy mi az erő? A testet irányító elme.
- Lao-ce

*

Egyetlen bölcs szó ismerete többet ér, mint száz szóé.
- buddhista mondás

*

Sokszor az embert egyetlen szaváról bölcsnek, sokszor meg balgának ítélik. Vigyázzunk hát éberen a beszédünkre.
- Konfuciusz

*

Légy őszinte, de ne légy durva. Légy egyenes, de ne bánts meg senkit. Légy bölcs, de ne mutasd.
- Lao-ce

*

Szép szavakkal elismerést arathatsz a piactéren. Jó tettekkel barátokat szerezhetsz.
- Lao-ce

*

A sekélyes tudás olyan, mint a gomba, ami egyetlen éjszaka alatt nő meg, hogy azután másnap elsorvadjon.
A valódi tudás olyan, mint a fa, amely évszázadokon át növeksztik, gyökereit mélyre nyújtja, ágaival a magasba tör.
- Milarepa

*

A sok szó kimeríti az elmét, pedig jobb, ha friss marad.
- Lao-ce

*

Semmi sincs, amit szégyellnem kellene. Minden természetes, kivéve egyet: az ostobaságot.
- Lao-ce

*

A lakhely szépségét a környezet adja, az elme szépségét az élessége.
- Lao-ce

*

A balgák eredményre vágyva dolgoznak, a bölcs azonban nem vágyik semmire, miközben munkálkodik.
- Bhagavad-gíta

*

A balgák az anyagi természet kötőerőitől megtévesztve lefoglalják magukat a munkával, s rabjává válnak. A bölcsek tudják ezt, de mégsem léphetnek közbe.
- Bhagavad-gíta

*

A bölcsek nem zavarhatják meg a tökéletlen tudásúak fejét.
- Bhagavad-gíta

*

Mindenki, még a bölcs is, saját természete szerint cselekszik.
- Bhagavad-gíta

*

Még a bölcsek sem látják világosan, mi a tétlenség és mi a cselekvés.
- Bhagavad-gíta

*

Aki a cselekvésben tétlenséget, a tétlenségben pedig cselekvést lát, bölcsnek mondhatja magát.
- Bhagavad-gíta

*

Akinek tettei mentesek az önös vágyaktól és motivációktól, akikben az önismeret tüze elégette a karmát, bölcsnek mondható.
- Bhagavad-gíta


*

Ha az ember tiszta fejű és intelligens, biztos a birtokában van némi tudás.
- Lao-ce

*

Aki cselekszik: rombol. Aki szerez: veszít. A bölcs nem cselekszik, ezért nem rombol, nem szerez, ezért semmit sem veszíthet.
- Lao-ce

*

A bölcsek nem keseregnek sem az élő, sem a halott felett.
- Bhagavad-gíta

*
Bölcsek és balgák

Isten legnagyobb ajándéka a tudás; mindenkinek különböző mennyiségűt ajándékozott belőle, úgy, ahogyan azt megfelelőnek látta.
Te kaptál a bölcsességből? A te elméd megnyílt az igazság előtt? Ha igen, beszélj a balgákkal s beszélj más bölcsekkel is, hogy fejleszd magad.
A valódi tudás nem oly szembeötlő, mint a balgaság; a bölcs nem mutogatja úton, útfélen, hogy mit tud.

A bölcs tudatában van saját tökéletlenségének, s ezért alázatos. A balga ezzel szemben bölcsnek hiszi magát, s mindenütt önnön okosságát hirdeti. Lenéz elméje sekély tavába, és kincsnek látja a hitvány kavicsokat. Felhozza ezeket a köveket, gyöngyként mutogatja másoknak.
A balga még azt sem érti, hogy semmit sem ért.
A bölcs pallérozza elméjét, tudást gyűjt, tapasztalatokat, de nem azért, hogy elismerést szerezzen, hanem saját gyönyörűségére.
- Lhászai életkönyv

*
…nem tiszta azoknak bölcsessége, akik magukat annak hiszik. Talán felemelkednek a tudás bizonyos szintjére, de minduntalan visszazuhannak, mert nem képesek elszakadni az anyagi léttől...
- Bhagavad-gíta

*

A lélek lakozik ebben a testben, gyermekkortól ifjúkorig, ifjúkortól öregkorig, az egész életen, a halál után pedig egy másik testbe költözik. A bölcset nem tévesztheti meg ez a látszólagos, külső változás.
- Bhagavad-gíta

*

Ne hidd, hogy minden olyan marad, amilyennek megtapasztaltad.
- Phadampa Sangye

*

Mily kis különbség van az “igazság” és a “gazság” között!
- Lao-ce

*

Amit az egész világ tisztel, arról te sem beszélhetsz megvetően.
- Lao-ce

*

Aki nem hisz másokban, abban mások sem hisznek.
- Lao-ce

*

Aki lábujjhegyre áll, könnyen eldőlhet. Aki terpeszbe áll, nem képes járni.
- Lao-ce

*

A könnyű alapja a nehéz, a rend alapja a káosz.
- Lao-ce

*

A tapasztalt utazó nem hagy nyomokat, a tapasztalt szónok nem dadog. Aki tudja, hogyan kell bezárkózni, nem használ reteszt, mégsem tudod kinyitni ajtaját. Aki tudja, hogyan kell kötözni, nem használ kötelet, mégis bármit megerősít.
- Lao-ce

*

Egyetlen embert se vess meg, egyetlen dolgot se utasíts el. Érts meg mindenkit és mindent.
- Lao-ce

*

Ne akarj olyan kivételes lenni, mint a jáde, s ne akarj olyan közönséges lenni, mint a kavics.
- Lao-ce

*

A jókhoz jó leszek. A nem-jókhoz is jó leszek – talán jóvá változtatom őket.
- Lao-ce

*

A hozzám hűségesekhez hű leszek. Az engem megcsalókhoz is hű leszek – talán hűségessé tehetem őket.
- Lao-ce

*

Ha rossz is az ember, helyes-e megszüntetni létét?
- Lao-ce

*

Mindaz, ami manapság nehéz és bonyolult, egykoron könnyű és egyszerű volt; ami ma nagynak számít, valamikor egészen kicsi lehetett. Tekints úgy a nehéz dolgokra, mintha még mindig könnyűek lennének, a nagyok dolgokra pedig mintha még mindig kicsik volnának.
- Lao-ce

*

A színek sokfélesége megvakítja az embert, a hangok sokfélesége megsüketíti. Az ízek sokfélesége ehetetlenné teszi az ételt.
- Lao-ce

*

Hogy összehúzódjak, előbb terjeszkednem kell. Hogy meggyengüljek, előbb erősödnöm kell. Hogy elbukjak, előbb fel kell emelkednem. Hogy adjak, előbb kapnom kell.
- Lao-ce

*

Az ember, mikor megszületik, gyenge és puha. Amikor meghal: erős és kemény. A fák, mikor még fiatalok, gyengék és frissek. Amikor elpusztulnak: szárazak és erősek. Az erő a halállal van kapcsolatban, a gyengeség és a puhaság az élettel.
- Lao-ce

*

A legigazabb mondásokban látszatellentmondás rejtőzik.
- Lao-ce

*

A nyelv a nők kardja – nem is hagyják megrozsdásodni.
- Konfuciusz

*

Az élőlény nem egység, hanem összetettség.
- Konfuciusz

*

Míg tart a nászút, a férj édes semmiségeket súg asszonya fülébe. Amikor vége, semmi édeset nem mond már.
- Konfuciusz

*

Rúzs a galléron? Veszélyesebb, mint rúzs az ajkakon.
- Konfuciusz

*

Ne próbáld elérni az elérhetetlent, megvalósítani a lehetetlent. Semmi olyat ne tégy, amit még egyszer nem tennél meg.
- Csuang-ce

*

Ami elgörbült, azt a saját árnyéka nem képes kiegyenesíteni. A sértő megjegyzést nem teszi kellemessé a visszhangja.
- Csuang-ce

*

A hal, amelyet nem csábít a horgász csalija, jól érzi magát a vízben. A fa, amely kibírja a telet, sosem változik.
- Csuang-ce

*

Még a legbűnösebb bűnös is képes lesz átjutni a Bűn-óceánon, ha a Tudás tutaján ül.
- Bhagavad-gíta


Javak és erények

A dolgok attól becsesek, ami nincs meg bennük.
- Lao-ce

*

A javak, a gazdagság: csalárdság. A pillanatnyi kedv kielégítői. Ne szeresd őket túlzottan, ne fuss utánuk.
- Phadampa Sangay

*

Aki könnyen ígér, nehezen ad.
- Lao-ce

*

Önts sót a szamár fülébe: kirázza.
Tölts aranyat a szamár fülébe: kirázza.
Súgj neki jó szót: kocsidat vidámabban húzza.
- buddhista mondás

*

Aki tudja, hogyan ültessen, sosem dugja földbe növénye szárát. Aki tudja, hogyan tartson meg valamit, annak sosem kell megválnia semmitől.
- Lao-ce

*

A szegény ember nem engedheti meg magának a lustaságot.
- Konfuciusz

*

Kinek sok a pénze, sok abban az irigység is.
- Phadampa Sangay

*

Az a gazdag, aki tudja, mennyi az elég.
- Lao-ce

*

Mi van hozzád közelebb? Az élet vagy a hírnév? Mi fontosabb a számodra: az élet vagy a gazdagság? Mi a nagyobb áldás: a gyarapodás vagy a veszteség?
- Lao-ce

*

Aki többet markol, mint amennyit elbír, jobban tenné, ha oda se nyúlna.
- Lao-ce

*

Ha egy házad telezsúfolod arannyal és drágakővel, ne csodálkozz, hogy nem lesz nyugtod a rablóktól.
- Lao-ce

*

Aki vagyon halmoz, saját bukását sietteti. Aki kardot ránt, saját megölettetését idézi elő.
- Lao-ce

*

Jobb koldulva élni ebben a világban, mint élvezni az életet a nagy lelkek, tanítóim pusztulása árán. Mohók és kapzsik ugyan, mégis feljebbvalók nálam. Nem élvezhetem a kincseket, mert az ő vérük tapadna hozzá.
- Bhagavad-gíta

*

A jó ember a rossz tanítója; a rossz ember az anyag, amelyen a jó munkálkodik. Ha valaki nem becsüli tanítóját, a tanító sem fogja becsülni munkája anyagát, s így értelmét veszti a bölcsesség átadása.
- Lao-ce

*

Ami elöl volt, hátulra kerül, ami hátul volt, előre jut. Ami forró volt, kihűlt már, ami erős volt meggyengült. Ami teljes volt: romba dőlt. A bölcs tudja ezt, ezért kerüli a végleteket.
- Lao-ce

*

A bölcsnek nincsenek gyors és kemény gondolatai, ő elfogadja mások elképzeléseit, és magáévá teszi mindet.
- Lao-ce

*

A bölcs minden emberre úgy tekint, mint saját gyermekeire, s az emberek előbb-utóbb atyjuknak tartják majd.
- Lao-ce

*

A jó cselekedetek jót eredményeznek, az erkölcstelen tettek balszerencsét okoznak. Így hát amiben részünk van, azt csak magunknak köszönhetjük.
- Csuang-ce

*

Csalással és árulással nem lehet sokáig rejtve maradni.
- Csuang-ce

*

Ne a haláltól félj, inkább attól, hogy valami rosszat teszel.
- Csuang-ce

*

…bár ők kapzsiságuk miatt nem látnak semmi kivetnivalót abban, hogy barátaikkal veszekedjenek, hogy kiirtsák családjukat, miért tennénk mi is ezt? Mi, akik tudjuk, mi a bűn?
- Bhagavad-gíta

*

Családunkért felednünk kell magunkat. Házunkért felednünk kell családunkat. Népünkért felednünk kell házunkat. A Megvilágosodásért mindent felednünk kell.
- Buddha tanítása

*

Aki látja, mi az igazságosság, és mégsem cselekszi, abból hiányzik a bátorság.
- Konfuciusz

*

Az igaz szavak sosem szépek. A szép szavak sosem igazak.
- Lao-ce

*

A jók nem gőgösek. Az önelégültek sosem jók.
- Lao-ce

*

Nincs nagyobb bűn a nagyravágyásnál; nincs nagyobb átok az elégedetlenségnél; nincs nagyobb bűn a kapzsiságnál. A szerény mindig, mindenből éppen eleget kap.
- Lao-ce

*

A kis füllentés is sok szomorúságot okozhat.
- Konfuciusz

*

Ha lustán kezded a napot, estére bajba kerülhetsz. Ha elfelejted, mit kell aznap tenned, estére semmit sem érsz el.
- Csuang-ce

*

Megfontoltság

Nézz önmagadba, ó, ember! Nézz magadba, és fontold meg, mi végre teremttettél.
Vizsgáld meg önnön erőidet; vizsgáld meg vágyaidat és kapcsolataidat, s ha ezt megteszed fel fogod ismerni az életnek kötelezettségeit, melyek medret vájnak tetteidnek.
Ne szólj és ne cselekedj, csak miután megmérted szavaid súlyát, miután megvizsgáltad, mi lesz talpad alatt, ha előrelépsz. Ha így cselekszel a szégyen messze menekül előled, házadtól idegen lesz a gyalázat; a búbánat nem fog ellátogatni hozzád, a szomorúság nem fog rátelepedni orcádra.
A meggondolatlan ember nem tesz féket a nyelvére, szól akkor is, amikor nem kellene, és idővel belebonyolódik önnön szavai ostobaság-szövevényébe.
Az, aki ész nélkül rohantában átugrik a kerítés fölött a másik oldalra érkezve mély verembe zuhanhat, amit addig nem láthatott. Ilyen az az ember, aki cselekszik anélkül, hogy előbb végiggondolja tettei következményeit.
Hallgassatok hát a Megfontoltság szavára, mert az ő szavai bölcsek, az ő útjai biztonsághoz és igazsághoz vezetnek benneteket.

- Lhászai életkönyv

*

Szerénység

Ki vagy te, ó, ember, hogy nagyra tartod önnön bölcsességedet? Vagy hogy dicséred mindazt, amit sikerült elérned?
A bölcsesség felé vezető úton az első lépés: fel kell ismerned önnön tudatlanságodat. És ha nem akarod, hogy mások ostobának ítéljenek, jószántandből hárítsd el magadtól a bölcsesség címkéit.
Ahogy a gyönyörű asszony a legegyszerűbb ruhában a legszebb, úgy a bölcsesség is akkor a legnagyobb, ha szerénység mögé rejted.
A szerény ember beszédében ott az igazság magva; szerénységével sokszor talán a hibáit is palástolhatja.
A szerény ember nem hagyatkozik önnön bölcsességére; ő mérlegeli a barátja vélekedéseit és megnézi, hogyan fordíthatná azokat saját hasznára.
A szerény ember nem zengi önnön dicséretét, és - akár hihető, akár nem - ő az utolsó, aki felfedezi saját erényeit.
Ám ahogy a fátyol fokozza a szépséget, úgy fokozza az erényeket az árnyék, amelyet a szerénység vet reájuk.
De óvakodj az önmagát sokra tartó embertől, óvakodj azoktól, akik dicséri magukat; az ilyen magára ölti dicshímes ruháját és pecekesen végigvonul az utcán, és miközben úgy tesz, mintha nézne csakis önnön erényeit lesi.
Az ilyen ember felszegi a fejét és rá sem pillant a szegényekre; az olyan ember megvetően bánik az alája rendeltekkel, de szenved ha látja, hogy a nálánál magasabban lévők kacagva figyelik ostoba büszkélkedését.
Az ilyen embernek nincs füle a mások véleményére; az ilyen ember csakis önmagára hallgat, és ilyetén módon nagy a fejében a zűrzavar.
Az ilyen embert felfuvalkodottá teszi képzelete hiúsága; az ilyen embernek az okozza a legnagyobb boldogságot, ha egész álló nap és éjjel saját magáról beszélhet, ha róla beszélnek mások.
Az ilyen ember belesüpped az önmagáról zengett dicshimnusz mocsarába; az ilyen ember addig él, míg önimádatának álnok kígyója meg nem fojtja.
- Lhászai életkönyv

*

Szorgalom

Az elmúlt napok örökre eltűnnek, és az elkövetkezendők mindig messzi vannak, ezért hát, ó, ember, használd ki jól a jelent, ne gondolj a múlt veszteségeire, és ne töprengj túl sokat azon, ami most még csak az idő méhében növekvő jövő.
Ez a pillanat a tiéd; a következő még az idő méhében leledzik, és nem tudhatod, milyen lesz, számodra mit tartogat, ha majd megszületik.
Bármi is az, amit meg kell tenned, cselekedj gyorsan; ne odázd estig azt, amit nappal is megcsinálhatsz.
A tunyaság a fájdalom és a szűkölködés szülőanyja, a szorgalomból viszont mindig boldogság fakad.
A serénység megöli a szűkölködést; az iparkodó ember megismeri a sikert.
Ki az, aki vagyonra tett szert, aki hatalmat szerzett, aki a tisztesség ruháját öltötte magára, akiről elismerően szólnak városában, aki nyugodt szívvel állhat királya elé, mert nem kell attól rettegnie, hogy a szemére vetnek valamit, amit elmulasztott? Ki lehetne ez, ha nem a szorgalmas ember?
A szorgalmas ember kitiltotta házából a tétlenséget, és rárivallt a lustaságra: "Ellenségem vagy!"
A szorgalmas ember korán kel, későn tér nyugodni; gondolkodással erősíti elméjét, tettekkel a testét, és eképpen mindkettő egészségét megőrzi.
A tunya ember teher még önmagának is; az idő pillanatai leszakadni vágyó, nehéz súlyokként függnek feje fölött; a lusta ember csak lézeng és sosem tudja mit kellene csinálnia.
A tunya ember napja úgy tűnnek el, akár a felhők árnyai; a tunya ember nem hagy maga után nyomot ebben a világban.
A tunya ember teste vágyja a tettek táplálékát, de nem kapja meg, s így lassankint éhen pusztul. A tunya ember elméje vágyja a gondolkodást, de nem kapja meg, így szép lassan megbénul. A béna elme pedig sötét, a sötétben eltévednek a kósza gondolatok. A tévelygő gondolatok kínjukban felfalják a tudásra való vágyat.
A tunya ember szívesen enne mandulát, de nem vállalja a héj feltörésének fáradalmait.
A tunya ember háza rendetlen, szolgái naplopók vagy lázongók.
A tunya ember szakadék felé rohan, amelynek mélyén a pusztulás nevű szörny várja száját nyaldosva áldozatait; az ilyen ember látja a szemével a szörnyet, hallja a fülével csámcsogását, és fél, és menekülne előle, de hiába - amíg nem válik szorgalmassá addig számíthat rá, hogy a pusztulás magához szippantja, hogy elemészti, ráharapja a szégyen sosem gyógyuló sebeit.
- Lhászai életkönyv

*

Irigység

Ha a lelked dicsőségre szomjazik, ha a füled dícsérő szavakra vágyik, emelkedj ki a porból, amiből teremttettél, és tűzz ki magad elé valamely magasztos célt.
A tölgyfa, amely most az ég felé nyújtja ágkarjait, valamikor régen nem volt egyéb, mint egy makk a föld gyomrában.
Bármiről is légyen szó, te mindig cselekdj; ne hagyd, hogy a jótettek végrehajtásánál bárki megelőzzön; adj és segíts, és közben ne engedd, hogy az irigység erőt vegyen rajtad, hogy kívántatni kezdje veled mások javait és képességeit.
Ha vetélytársaid akadnak soha ne engedd, hogy az irigység vezéreljen, mikor legyőzni próbálod őket; vesd el a gyalázatos és alávaló módszereket, emelkedj felül az alantasságon, és mindig, minden esetben becsületesen küzdj. Ha ezt teszed, akkor talán nem lesz tiéd a siker, de becsületben lesz részed és elmondhatod: nincs benned irigység.
Ha emelkedetten cselekszel emelkedetté válik benned a lélek; ha emelkedett a lelked még vágyhatod a sikert, de nem kívánod bármi áron megszerezni.
Ha emelkedetté válik a lelked, történhet veled bármi, érhet bármilyen kudarc, kijelentheted: valamit mégis sikerült elérnem. Ne feledd: az ember lelke a fiatal pálmához hasonlatos, ez is teher alatt nő; és a sashoz hasonlatos, amely könnyedén szeli át a legsötétebb fellegeket is, hiszen szemét folyvást a fénylő napon tartja.
A jóravaló ember álmában is jót cselekszik; de nem elég álmodni a jóról, nappalra kélvén azt valóra is kell váltani.
A jóravaló, irigységtől ment ember bátran tervez, és amit elhatároz azt végre is hajtja - s így eléri, akár vágyik rá, akár nem, hogy neve örök marad ezen a világon.
Ám az irigy ember szíve keserűséggel és álnoksággal telített, a nyelve mérget fröccsent; az irigy ember lelke alantas - nem is lehet másnak nevezni, mikor szomszédja boldogulása álmat éjszakákat okoz neki.
Az irigy ember borongva ül otthonában; az a jó, ami másokkal történik, az ő számára rossz.
Az irigy ember szívéből kicsordul a gyűlölet és a rosszindulat; tehet bármit, nem lel nyugalmat.
Az irigy ember kebeléből hiányzik a szeretet és a jóság; nem is ismeri ezeket, s ezért úgy véli: másban éppúgy nincsenek meg, mint őbenne.
Az irigy ember minden embert magához hasonlatosnak tart; bármit is tesznek mások, ő hátsó, gonosz szándékra gyanakszik.
Az irigy ember hiábavalóságokon töprenkedik, de gondolatai közt mindig ott lebeg a gonoszság köde.
Az irigy ember annyira gyűlöl másokat, hogy végül ő maga is gyűlölet tárgyává válik, s könnyen úgy járhat, mint a pók, amelyet saját hálója szálai fojtanak meg.
- Lhászai életkönyv

*

Elővigyázatosság

Halld az elővigyázatosságra vonatkozó szavakat; figyelmezz rájuk és találj helyet nekik a szívedben, mert az elővigyázatosság tanácsai bölcsek és örökkévalók, mert minden ami jó és rossz az ember életében kapcsolatba hozható vele.
Tégy féket a nyelvedre, állíts őrt ajkaid mellé, máskülönben félned kell, hogy szád lerombolja békédet.
Hagyd beszélni azt, aki szavakkal árt a gyengéknek; hagyd, hogy szóljon és tudd: aki mások hibáiról és káráról élvezettel szól, annak a szívéből kifakad majd önnön keserűségének fájdalmat okozó gennye.
Hagyd. hogy mások szóljanak, de te ne beszélj, mert a sok beszéd szüli a megbánást és a veszélyt, a biztonság és a nyugalom viszont a csend gyermeke.
A szószátyár ember teher mások számára; a fül belesajdul a hangjába, a nyugalmas beszélgetést elsodorja szavai vad örvénye.
Ne szólj dicsérően önmagadról, mert megvetést idézel a fejedre; ne szólj becsmérlőn másokról, mert veszélybe kerülhetsz.
A szószátyárság megmérgezi a barátságot; az, aki képtelen parancsolni a nyelvének, bajt hoz magára, és bajt idézhet másokra.
Légy elővigyázatos minden tettedben, és ne feledd: vénségedben is abban a házban kell majd élned, amit ifjan felépítettél magadnak.
A mohóság a gonosz tettek atyja, de az elővigyázatosság olyan őr, amely távol tartja ezt az atyát a szívünktől.
Az elővigyázatos ember a saját ügyeivel foglalkozik; olyan ő, aki a kormányzókra hagyja az ország dolgait, a pásztorokra a csordák felvigyázását.
Az elővigyázatos ember a boldogság pillanataiban is józan marad, ilyenkor is tudja, mennyi munkába került eljutni idáig; aki pedig ezt tudja, az vigyázni fog arra, amit elért, így nem kell attól tartania, hogy az édes örömbe keserű üröm vegyül.
Az elővigyázatos emberrel a pillanatnyi csillogás sem feledteti el sötétséget, így nem kell attól tartania, hogy egyszer fényben sütkérezik, másszor pedig barlangmélyi feketeségbe merül.
Az elővigyázatos ember figyeli mások hibáit és sikereit, s tanul ezekből: kijavítja amit eddig elrontott, megerősödött szívvel halad tovább a helyes úton.
Az elővigyázatos ember senkiben sem bízik, mielőtt próbára nem tette, de senkivel sem kétlkedő ok nélkül.
Amikor valakiről bebizonyosodott, hogy őszinte és becsületes ember, zárd a szívedbe, mert kics ő; zárd a lelkedbe, és tekints rá úgy, mint egy felbecsülhetetlen értékű drágakőre tekintenél.
Az elővigyázatos ember nem hagyja, hogy kufárok szívességet tegyenek neki, mert tudja, a kis jót egyszer sokkalta nagyobbal kell meghálálnia.
Az elővigyázatos ember nem válik mások lekötelezettjévé.
Az elővigyázatos ember nem éli fel ma a holnapit, és nem bízza a vakvéletlenre azt, amiben ő is dönthet vagy cselekedhet.
De az elővigyázatosságtól se remélj feltétlen sikert, mert a nappal sosem tudhatja, mit tartogat az éjszaka.
A bolond nem mindig szerencsétlen, a bölcs nem mindig sikeres, de a bolond sosem lehet felhőtlenül boldog, és a bölcs sem mindig teljességgel boldogtalan.
- Lhászai életkönyv

*

Állhatatosság

Veszedelem, szerencsétlenség, fájdalom és sebek - ezekből majd' minden evilágon élő embernek kijut.
Ezért hát figyelmezz, ó, békesség gyermeke! Figyelmezz és erősítsd meg elmédet bátorsággal és türelemmel, mert csak e két szövetségesre számíthatsz, ha küzdened kell a külső és benned lakozó gonosz ellen.
A teve tűri a munkát, a hőséget, az éhséget és a szomjúságot, alélás nélkül halad a sivatag homokján - eképpen halad keresztül a lélekben megerősített ember a veszedelmek talaján.
A nemes lélek magasra száll akkor, amikor megveti a szerencse kecsegtető kegyeit; oly magasra, hogy nem érnek fel hozzá a szerencsétlenség mélybe húzó karjai.
A férfi, ha nem engedi, hogy boldogsága az asszony mosolyának vékony szálán függjön, nem tart attól, hogy az asszony homlokráncolása boldogtalanságba taszítja.
Ahogy a szikla a tenger partján, úgy áll ő, és nem zavarják a lábai körül tajtékzó hullámok.
A fejét felszegi, olyanná válik, mint a dombtetőn álló kőtorony - és így a lába elé hull a balsors minden nyílvesszeje.
Vész idején a szívében lakozó bátorság erőt ad neki, elméjének szilárdsága védelmet biztosít a számára.
Az állhatatos ember találkozhat az élet gonoszságaival, csatázhat velük, de mindig diadallal s győzőn tér meg a háborúkból.
Ha a szerencsétlenség mégis lesújt rá, az állhatatos ember nyugalma felfogja az ütéseket, megszilárdított lelkének ereje legyűri a láthatatlan ellenségeket.
Ám az állhatatlanokat önnön lelkük árulja el, taszítja a szégyen vermébe.
Az állhatatlan ember, ha a hátát a szegénység terhe görbíti, hamar gonosszá válhat.
Az állhatatlan ember, kiből hiányzik az állhatatosak bátorsága, magához csábítja mindazt, ami sebet ejthet rajta.
Ahogy a nádszálat a szél lehelete, úgy reszketteti az állhatatlant a gonoszság árnyéka.
A vész órájában az állhatatlan ember zavarodottá változik; ha balszerencse köszönt rá alámerül lelke, belefúl a kétségbeesésbe.
- Lhászai életkönyv

*

Elégedettség

Ne feledd, ó, ember, hogy számodra az Örökkévaló bölcsessége jelölte ki a helyet ezen a földön; az Örökkévaló, aki ismeri szívedet, aki látja minden vágyadban a hiúságot, aki könyörületességből gyakorta megtagadja kéréseid teljesítését.
Ám az Örökkévaló sohsem tagadja meg az őszinte kéréseket, mert végtelen az Ő jóakarata s mindenbe beleplántálta a siker lehetőségét.
A nyugtalanság, amit érzel, a szerencsétlenségek, amelyeket el kell szenvednek - ezek ugyanarról a gyökérről fakadnak; arről a gyökérről, amely a te balgaságod taljában nyújtózkodik, amely a te büszkeséged, kapzsiságod és hiúságod táplál.
Ne mormolj hát bocsánatkérő szavakat az Örökkévaló felé, de javítsd ki szívedben a szándékokat; ne mondd magadban: "Ha gazdag lennék, hatalmas, ha pihenhetnék akkor bizton boldog lennék", mert tudd meg, mindezeknek megvannak a maguk terhei, amelyeket így, nélkülük nem is ismerhetsz.
A szegény ember nem ismeri a vagyonukat féltő gazdagok nyugtalanságát; nem ismeri a nehézségeket, amelyekkel a hatalmasoknak szembe kell nézniük; nem is sejti, mily fárasztó lehet a vég nélküli pihengetés; minderről fogalma sincs, s éppen ezért vágyik rájuk.
De ne irigyeld másoktól a boldogság látszatát, mert nem tudhatod, hogy az örömtől repeső szívét titkon mily fájdalom hasogatja.
A legnagyobb bölcsesség: elégedettnek lenni a kevéssel, tudni, hogy aki vagyonát gyarapítja önnön gondjait szaporítja; tudni, hogy a valódi kincs az, ami az elmében rejtőzködik - ez az a gazdagság, amire nem találhat rá a romlás.
Mert ha nincs vagyonod, akkor semmid sincs, ami megronthatná becsületedet, lelkedet és jószándékodat; tudd meg hát: a gazdagság önmagában még senkit sem tett boldoggá.
Tudnod kel, hogy a boldogság italát ember nem kaphatja meg tisztán; olyan nedű ez, amelybe a halandók számára mindig belekevernek némi keserűséget is.
Az élet az az út, amin az embernek az Örökkévaló akaratából végig kell haladnia; a boldogság az a cél, amelyhez ez az út vezet; a boldogság, amelyet a halandó csak evilági útja legvégén ismerhet meg.
- Lhászai életkönyv

*

Gazdagok és szegények

Az ember, kinek Isten gazdagságot adott, kit megáldott elmével, hogy javait okosan használja fel, különösképpen megtiszteltnek érezheti magát.
Elégedetten szemlélheti javait, mert a vagyon lehetővé teszi számára, hogy jó cselekedeteket hajtson végre.
Védelmezheti a szegényt és a beteget; nem kell elviselnie a zsarnokok igáját.
- Lhászai életkönyv

*

Ezer vágy, kéj és düh köti őket. Törvénytelen eszközökkel próbálnak gazdagsághoz jutni, hogy kielégítsék vágyaikat. Ezt gondolják: "Milyen nagy vagyonom van! Ma ennyit szereztem, de holnap még többem lesz!" Nem is emberek, démonok ezek.
- Bhagavad-gíta
Kormányzás és küzdelem

Az öndicséret lefogja szemed.
Csukott szemmel ki nem bukik orra?
- Puja guru

*

Ha a belső szem látó, a tettek sem lehetnek rosszak.
- Bhagavad-gíta

*

Ha az állam vezetője kiváló, ha hivatalnokai értik a dolgukat, minden rendben lesz. Ám ha a vezető belevész a részletekbe, ha a hivatalnokok lusták és kezük maguk felé hajlik - jaj minden családnak!
- Lao-ce

*

A család kipusztulásával az örök családi hagyományok is eltűnnek, és akik életben maradnak, azok a vallás ellen lesznek.
- Bhagavad-gíta

*

…amikor pedig felüti fejét az erkölcstelenség, a család nőtagjai romlottá válnak. Amikor pedig a nők romlottak, az egész társadalomban gondok jelentkeznek.
- Bhagavad-gíta

*

Ha nem veszel részt a (jogos) háborúban, elhanyagolod kötelességed. Ha pedig ezt teszed, bűnt követsz el.
- Bhagavad-gíta

*

Senki sem figyelmeztet a halál jöttének idejét, a haragos szellemhez hasonló ellenség közeledtének hírét.
- Phadampa Sangay

*

Egy lóra két nyerget, egy emberre két adót sose vess.
- Lao-ce

*

Az arany, hiába lapul a föld méhében, az egekig ragyog. A jó tett, hiába titkolt, egyszer dicsőséget hoz.
- buddhista mondás

*

Hiába éles a szemed, hiába biztos a kezed, ha tökéletes kört akarsz rajzolni segédeszközre lesz szükséged. A bölcs inkább segítséget kér, de nem vág bele olyasmibe, amiről tudja, egyedül nem lenne képes megcsinálni.
- Csuang-ce

*

Még a legerősebb sem képes mindent egyedül megcsinálni; még a legbölcsebb is elkövethet hibát tervei készítése során.
- Csuang-ce

*

Tanulmányozd a történelmet, hogy megoldhasd a jelen problémáit. Tudd meg, mi történt régen, s megsejtheted, mit tartogat a jövő.
- Csuang-ce

*
Beszéld el nekem a múltat s megismerem belőle a jövőt.
- Konfuciusz

*

Az olyan barátság, aminek tanújelét kell adni, sosem őszinte.
- Csuang-ce

*

Jóságot hazudni? Lehetetlen. A valódi jóságot nem lehet színlelni.
- Csuang-ce

*

A hangnak nincs szárnya, mégis száll. A könyörületnek nincs gyökere, mégsem fújja el a szél.
- Csuang-ce

*

Ne jutalmazd meg titokban azokat, akiket szeretsz, és ne büntesd meg titokban azokat, akiket nem kedvelsz.
- Csuang-ce

*

Aki a csekély jelentőségű dolgokkal foglalkozik, nem érhet el nagy célokat. Aki válogatós az asztal mellett, sosem erősödhet meg.
- Csuang-ce

*

Hosszú távú stratégiáról csak olyanokkal beszélj, akik képesek átlátni a nagy dolgokat, a kormányzás módjairól pedig csak azokkal, akik képesek érzékelni a veszélyt.
- Csuang-ce

*

A szélnek és az esőnek nincs pontos támadási terve, így védekezne se nagyon lehet ellenük.
- Csuang-ce

*

A siker a gondos tervezés eredménye.
- Csuang-ce

*

Ha ma nem teszed meg, amit meg kellene tenned, semmit sem lesz holnap. Ami elmúlik, az többé már nem tér vissza.
- Csuang-ce

*

A beszéd akkor tökéletes, ha őszinte.
A kormányzás akkor tökéletes, ha rend van.
A tett akkor tökéletes, ha befejezik.
A mozgás akkor tökéletes, ha időtlen.
- Lao-ce

*

Akinek nagy a hatalma, sok rosszat tehet.
- Phadampa Sangay

*

Aki elbírja a legnagyobb szenvedést is, megérdemli, hogy uralkodjon mások felett.
- Konfuciusz

*

Urak és szolgák

Ne feledd, ó, ember, szolgálni hogyan kell. Isten rendelte így, és ennek is megvannak a maga előnyei.
A szolga erénye a hűség és az őszinteség; legfontosabb tulajdonsága az engedelmesség.
A szolga legyen türelmes, bármit tegyen is az úr. Ha valami nem kedvére, hallgasson, mert a hallgatást nem feledik, a szavakat megjegyzik.
A szolga tartsa magáénak ura érdekeit; foglalkozzon ügyeivel, jobban, mint a sajátjával; legyen biztos támaszték.
A szolga áldozza idejét és erejét az úrra, mert csakis így nyerheti el jutalmát.
Te pedig, ki talán úr vagy, légy igazságos szolgáddal, ha hűséget és őszinteséget vársz tőle. Gondold meg, milyen parancsokat adsz, ha engedelmességet vársz.
A keménység és a zordság félelmet gerjeszt, elűzi az odaadó szeretetet.
Elegyítsd a kedvességet a határozottsággal, az észérveket a hatalmi szóval. Intézd úgy, hogy a szolga meg akarja tenni azt, amit meg kell tennie.
Tégy úgy, hogy szolgád hálával lehessen irántad, szeressen és kedvvel engedelmeskedjen. Bánj vele jól, s ne feledkezz meg jutalmáról.
- Lhászai életkönyv

*

Uralkodók és alattvalók

Te, akiknek az ég hatalmat adott, akit a nép uralkodónak maga fölé emelt, tartsd észben: mindig méltónak kell bizonyulnod a bizalomra. Minél magasabban vagy, annál jobban vésd ezt eszedbe.
Bíborba öltöztél, trónuson ülsz, fejeden korona, kezedben a hatalom; de nem önmagad számára kaptad ezeket. Nem kincseket adományoztak neked, hanem szerszámokat, amelyekkel királyságod jólétéért kell munkálkodnod.
A király dicsősége az alattvalók jóléte. A király és a birodalom ereje az alattvalók szívében lakozik.
A jó uralkodó összegyűjti királysága bölcseit, akik szabadon elmondhatják előtte véleményüket; a jó uralkodó minden bölcset meghallgat, s időnként még a balgákat sem űzi el.
A jó uralkodó figyeli alattvalóit, felfedezi bennük a jó képességeket, s ezeknek megfelelő helyre állítja őket.
A jó uralkodó igazságosan ítélkezik; miniszterei bölcsek; bizalmasai sosem csalják meg sem őt, sem a népet.
A jó uralkodó ügyel, virágozzon a művészet, fejlődjön a tudomány, létezzen a kultúra.
A tanultakat megbecsüli, büszkén tekint rájuk, mert tudja, általuk lesz még gazdagabb a királysága.
A kereskedőkre is figyel, mert őt is gyarapítják; a földművesre is rátekint, mert az ő földjét gondozzák; a művészre, a tudósra is mosolyog, megjutalmazza őket.
Új városokat alapít, házakat épít; járhatóvá teszi a folyókat, mert tudja, így lesz még erősebb, még gazdagabb országa.
Ítéletei kegyesek, de igazságosak; ha büntetnie kell sosem részlehajló, de mindig szigorú.
Füle mindig nyitva, meghallja alattvalói panaszszavát; lefogja a nép sanyargatóinak kezét, elűzi a zsarnokokat.
Ha így cselekszik, a nép atyjának tekinti majd, tiszteli és szereti őt. Az ország biztonságban élhet, mert ki boldog s szeret, sosem lázad, és megvédi, mit fontosnak tart.
A jó uralkodó alattvalói rézfalként védik az országot, ám a zsarnok rabszolgái szél fuvallatára elmenekülnek.
Ha az alattvalók békében, biztonságban, sanyargatatlanul élnek, örök marad az uralkodó trónusa.
- Lhászai életkönyv

*

Aki boldog akar lenni, annak meg kell tanulni szenvedni.
- buddhista mondás

*

Ha megsérted a természet törvényét, nem élhetsz sokáig boldogan. Amikor az uralkodó és az alattvalók között megszűnik az összhang, a béke és a biztonság helyét előbb-utóbb a halál és a káosz fogja elfoglalni.
- Csuang-ce

*

A világgal való kemény harc más, mint az, amit az érzékek által, érzékfeletti megismerés által, misztikus megvalósítás által, okkult erők uralása által ismernek meg.
- Bhagavad-gíta

*

A rémképeket az elme kelti életre az ürességből, és az elme oldja fel őket ismét az ürességbe.
- Bhagavad-gíta

*

Aki gonosztetteket hajt végre, az nem az ellenfele, hanem önnön elméje miatt teszi. Aki kizárja magából a kapzsiságot és a haragot, békében élhet másokkal, és önmagával is.
- Buddha tanítása


*

Maradj hátul, és előrejutsz. Maradj kint, és meglásd: beeresztenek.
- Lao-ce

*

Aki tudja magáról, hogy erős, fél, hogy elgyengülhet.
- Lao-ce

*

"Sértett, ütött, kacagott rajtam!" Aki nem mentes az ilyen gondolatoktól, az mindig is haragudni fog.
- Buddha tanítása

*

Az erős harcos nem hódít; az erős fát kivágják. Az erős és a nagy mindig elbukik, míg a puha és a gyenge megmarad.
- Lao-ce

*

A háború és a béke között az a legnagyobb különbség, hogy még soha, senki nem beszélt “édes” háborúról.
- Konfuciusz

*

…mit ér nekünk a királyság, mit ér a boldogság, mit ér maga az élet, ha azokért, akiknek kedvéért erre vágyunk, most itt sorakoznak előttünk (meghalni)?
- Bhagavad-gíta

*

A bűn kerít minket hatalmába, ha megöljük a támadókat. Nem helyes, ha legyilkoljuk barátainkat… Mit nyernénk ezen, hogyan lehetnénk boldogok saját rokonaink élete árán?
- Bhagavad-gíta

*

A világon nincs semmi, ami gyengébb és puhább lenne a víznél, mégis, amikor megtámad valamit, mindennél erősebbnek, keményebbnek tűnik.
- Lao-ce

*

A puha legyőzi a keményet; a gyenge legyőzi az erőset. Ezt mindenki tudja, de a gyakorlatban mégsem sikerült még senkinek.
- Lao-ce

*

Úgy élj minden nap, mintha lángolna a hajad.
- szamuráj tanítás

*

Nyugodt időben könnyű cselekedni, vész esetén a legkönnyebb tervezgetni.
- Lao-ce

*

Aki vakmerő, azt előbb-utóbb megölik. Aki elég bátor ahhoz, hogy ne legyen vakmerő: életben marad.
- Lao-ce

*

Ami merev, könnyen eltörik; ami pillanatnyi, hamar elmúlik.
- Lao-ce

*

Lázadó gondolatok? Zsiványtanyává vált elhagyott ház.
- Phadma Sangye

*

Egykor a legnagyobb fa sem volt vastagabb az ujjadnál. A kilenc emelet magas Jon-torony egykor kis földhalom volt csupán. Az ezermérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik.
- Lao-ce

*

Látni önmagunk: ez a legnehezebb. Legyőzni önmagunk: ez a legnagyobb diadal.
- Lao-ce

*

A hajsza és a vadászat izgalma megkínozza az űzött és az űző szívét is.
- Lao-ce

*

A különleges javakért folytatott harc során az ember még önmagára sincs tekintettel.
- Lao-ce

*

Ha eljön a pillanat, a királynak is mennie kell, s ő sem viheti magával kincseit, szolgáit. Ám akár indul, akár marad mégis, tettei árnyékként követik.
- Phadma Sangye


Lélek, élet, halál

A szenvedésnek több szintje létezik.
- XVI. Dalai Láma

*

Hagyd, hogy minden menjen a maga természetes útján, semmit ne téríts el, semmibe ne avatkozz bele.
- Lao-ce

*

A lélek gyilkosának, bárki légyen is, a tudatlanság és a sötétség uralta világokba kell alászállnia.
- Sri Isopanisad

*

Az ostoba cselekedetek elkövetői abba a világba kerülnek, ahol a legsötétebb a tudatlanság, de a lelket tagadó "tudósok" még ennél is rosszabbul járnak.
- Sri Isopanisad

*

Ha követed az Utat, a sikert erőlködés nélkül elérheted. Ha letérsz az Útról, mindent kockára teszel, amit addig megszereztél.
- Csuang-ce

*

Aki meg akarja szilárdítani sikerét, kövesse az Utat; aki nem akar bajba kerülni, ne cselekedjen a nép akarata ellen.
- Csuang-ce

*

Vágyj a vágynélküliségre, és meglátod, nem fogod értékelni a nehezen megszerezhető dolgokat. Tanulj meg ne tanulni, és eljutsz abba az állapotba, amelyben az emberiség egykor létezett, de már rég elfeledett.
- Lao-ce

*

A természetben minden csendesen dolgozik. A létező dolgok között egy sincs, ami létrejötte pillanatában bármit birtokolna. Minden elvégzi a feladatát, egyik sem panaszkodik.
- Lao-ce

*

A bölcs a belső világgal foglalkozik, nem a külsővel. Félretesz mindent, ami objektív, és megragad mindent, ami szubjektív.
- Lao-ce

*

A világ(ok) és jelenségei(k) az elméből áradnak ki, az elmében merülnek el. Máshol nem léteznek.
- tibeti tanítás

*

Hagyd a tanulást, és megszabadulsz a hamis elképzelésektől.
- Lao-ce

*

A születés és a halál: tánc.
A lét akár a villám: gyorsan jön, és hirtelen van vége.
- buddhista mondás.

*

A siker a kudarc melegágya. A kudarc a siker táplálója. Ki tudja, mikor melyik szerepet játsszák el?
- Lao-ce

*

Úgy hallottam, aki ismeri az élet titkát, nem menekül, ha rinocéroszt vagy tigrist lát, és bátran besétál az ellenség táborába. A rinocérosz nem talál rajta helyet, ahová szarvát döfhetné, a tigris nem talál rajta pontot, ahol megkarmolhatná, az ellenség nem tudja, hová szúrja pengéjét. Hogy miért? Mert az élet titkát ismerőn nincs olyan pont, ahol a halál behatolhatna.
- Lao-ce

*

Használd a benned lévő fényt, hogy megvilágosítsd utad.
- Lao-ce

*

A természet nem rosszindulatú, könyörtelen közömbösséggel mindent arra kényszerít, hogy végrehajtsa feladatát.
- Lao-ce

*

A menny és a föld sokáig megmarad, mert nem önmagukért léteznek, így bármit elviselnek.
- Lao-ce

*

Aki ismer másokat: okos. Aki önmagát ismeri: megvilágosodott. Aki legyőz másokat: erős. Aki legyőzi önmagát: az a legerősebb.
- Lao-ce

*

A közönséges, nem megvilágosodott ember úgy éli le életét, mint az állat: gondolkodás nélkül. Olyan ő, mint az utazó, aki minden határozott ok nélkül utazák a világon. A megvilágosodott ember céltudatos utazó; a halál feloldhatja testét az úton, de lelki energiája, melynek a test a teremtője és az eszköze is, együtt marad. Ugyanazon cél felé haladva szerez magának új eszközt, vagyis új alakot.
- Buddha

*

Kemény dolog megszabadítani magadat az önámítástól. Töröld ki a képzele alkotta világ káprázatait és szabadítsd meg elmédet a képzeletszülte hiedelmektől.
- Buddha

*

A lélegzet paripa - az elme a lovas.
- Buddha

*

Az ember mentes az éntől. Minden mentes az éntől.
- Buddha

*

Porfelhő emelkedik a tengerről…
- Buddha

*

Hídon megyek… Nem a víz, a híd folyik.
- Buddha

*

Fel kell fedezni a fehéret a feketében, a feketét a fehérben.
- Buddha

*

Mozog a zászló. Mitől? A zászlótól vagy a széltől? A tudattól.
- Buddha

*

Amikor valaki sétál, zajt csap, hadonászik, nekiütközik az embereknek és a tárgyaknak - benyomást vált ki a környezetéből. Figyelmet ébreszt azokban, akik észreveszik ezeket a benyomásokat, amelyek azután ráirányítják a figyelmet arra, aki okozta azokat. Ellenben ha valaki hangtalanul surran tova, anélkül, hogy bárkit is érintene, csak kevés benyomást kelt, és ezek sem élénkek, ezért csak kevés figyelmet ébresztenek. Következésképpen az ilyen embereket kevésbé veszik észre. Ám lehet az ember mozdulatlan és csendes, működő elméje energiát gerjeszt, ami szétterjed a térben. Ezt az energiát mások megérezhetik. De ha valakinek sikerül megállítaniu elméje minden tevékenységét, akkor másokban nem ébreszt semmilyen benyomást, így nem lesz látható.
- Buddha

*

Születésem előtt egy örökkévalóságon keresztül semmi voltam. Halálom után ugyanaz leszek. Miért féljek hát olyasmitől, amit egy örökkévalóságon át módom volt megszokni?
- buddhista mondás

*

A legélesebb szem a megértés.
Az értetlenség a legrosszabb vakság.
A betegségnél nincs nagyobb gonoszság.
A halál okozza a legtöbb rettegést.
- buddhista mondás

*
Fájdalom és betegség

A test betegsége a lélekre is kihat; az ember nem mondhatja egészségesnek magát, ha a teste vagy a lelke fáj.
A betegségekből (minden betegségből) a fájdalmat érzékeljük leginkább; a természet így akarja tudtunkra hozni, hogy valami nincs rendjén bennünk.
Amikor egészséged oda, nyúlj az észhez s magyarázz; amikor türelmed is oda, nyúlj a reményhez, és bízz.
A szenvedés az ember létének természetes velejárója. Azt hitted talán, hogy valamilyen csoda folytán te megmenekülsz tőlük? Vagy arra gondoltál, veled ilyesmi nem történhet? Tévedtél. Mindenkivel megtörténik.
Ostobaság azt várni, hogy nálad nem következik be az, ami mindenkinél; bölcs dolog beletörődni abba, amin úgysem tudsz változtatni.
Talán ha azt mondod az általad nem kedvelt évszaknak: "Múlj el, el se kezdődj, mert nem szeretlek!", elmúlik vagy el sem kezdődik?
A hosszan tartó fájdalom elviselhető vagy megszokható; a rövid fájdalom heves és kibírhatatlan, de szerencsére nem tart sokáig.
A test arra teremtődött, hogy helye legyen a léleknek; ne akard hát a testet a lélek elé helyezni.
A bölcs nem okolja magát azért, mert tövis tépte a ruháját; a bölcs beteg nem a lelkét hibáztatja azárt, mert a test megsérült.
- Lhászai életkönyv

*

Halál

Az élet próbatétele a halál; ez az a pillanat, amikor leszüreteljük tetteink édes vagy keserű gyümölcseit.
Ez az a pillanat, ami felteszi a koronát életedre; ez az a pillanat, amikor szétfoszlanak az ábrándok és a téveszmék, amikor az igazság megmutatja magát.
Aki tudja, hogyan kell fogadnia a halált, nem tölthette hiábavalóan az életét, nem vesztegette hiába az idejét.

Aki mindig tudatában van annak, hogy egyszer meghal, elégedett lehet míg él; aki mefeledkezik az elmúlásról, semmiben sem lelhet örömet míg él. Aki tudatában van a halálnak, mindent világosan lát; aki csak a legvégső pillanatban döbben rá, hogy nem kerülheti el az elkerülhetetlent, úgy érezheti, megfosztják attól a drágakőtől, attól a kincstől, amit az élet jelent a számára.
Miért nem tanulod meg, hogy lehet nemesen, büszkén meghalni? Halálod előtt szabadulj meg bűneidtől. Boldog csak az lehet, aki halála előtt befejezettnek tekinti élete minden cselekvését, akinek a pillanat eljövetelekor már nincs más dolga, mint meghalni; aki nem akarja elodázni az elmúlást, mert már nem venné hasznát az időnek, amit nyerne.
Ne kerüld a halált - ez gyengeség. Ne rettegj tőle, mert nem értheted meg, mi is ez valójában.
Ne hidd, hogy az élet annál boldogabb, minél hosszabb; hogy az emberre akkor emlékeznek majd jószívvel, ha sokáig létezett ebben a világban. A halállal nincs mindennek vége - ez csak a kezdet.
- Lhászai életkönyv

*

A halál a Törvény teste - így mondják.
A halál a fény ragyogása - így mondják.
A halál a valóság - így mondják.
A halál a tökéletes Tudás.
- Köztes lét könyvei

*
Te vagy Én. (Egy vagy velem.)
- Buddha


Szólások, közmondások


Az igazságot nem lehet feltalálni, csak megtalálni.
- kínai közmondás

*

Amit nem dicsérnek, nem biztos, hogy nem méltó rá.
- kínai közmondás
*

A gyík csak a fény felőli szemét tartja nyitva.
- japán közmondás
*

Szolgának és zsarnoknak nincsenek barátai.
- kínai közmondás
*

Ne okozzon örömet, ami másokat elszomorít.
- japán közmondás
*

A bolondot csak a halál gyógyítja meg.
- japán közmondás

*

Makkban a tölgyerdő.
- japán közmondás

*

Mindenki cimborája - senki barátja.
- japán közmondás

*

A kút mélyén élő béka nem is sejti, milyen az óceán.
- kínai közmondás

*

A jó férj: egészséges és sosincs otthon.
- kínai közmondás

*

A jó férj a jó feleség munkájának eredménye.
- kínai közmondás

*

A fiatalok gyomrában farkas lakozik.
- kínai közmondás

*

A bűntudattól gyötört léleknek nincs szüksége vádlóra.
- japán közmondás
*

Éhes ember - dühös ember.
- japán közmondás

*

A hazugság körbejárja a világot, míg az igazság a saruját húzza.
- kínai közmondás

*

Az ember csak annyit tehet, amennyire képes.
- kínai közmondás

*

A szerelmes férfi anyajegynek látja a bibircsókot.
- kínai közmondás

*

A férfi olyan öreg, amilyennek érzi magát. A nő olyan idős, amilyennek látszik.
- japán közmondás
*

Ki sokat szól, de keveset tesz, olyan, mint a dudvával benőtt kert.
- japán közmondás

*

A bólintás annyi csak, mint vak lónak a kacsintás.
- japán közmondás
*

A szülő, ki hiszi, hogy minden jó, mit gyermeke tesz: csodálatos - és ostoba.
- kínai közmondás

*

A légy a mézet követi.
- japán közmondás

*

Az ember nem légy - maradjon egyhelyben.
- japán közmondás

*

Gördülő kövön nem nő moha.
- japán közmondás
*

Pletyka? Szellő, mely egyik fülden bemegy - a másikon pedig nem jön ki.
- kínai közmondás

*

Pletyka? Egyik füleden be - a szádon ki.
- kínai közmondás

*

A szamuráj akkor is használja a fogvájót, ha nem evett aznap.
- japán közmondás

*

Csukott szájba nem repülnek legyek.
- japán közmondás

*

A nyílvessző egyedül elroppan, de tíz másikkal ép marad.
- japán közmondás

*

Egyetlen beszélgetés a Bölccsel felér több hónapi tanulással.
- japán közmondás

*

A hajó a legkisebb lék miatt is elsüllyedhet.
- japán közmondás

*

A pók szálonként fonja hálóját.
- japán közmondás

*

A kimondott szót négy lóval sem lehet utolérni.
- japán közmondás

*

Ló fülébe súgott szútra. (Falrahányt borsó.)
- indiai közmondás

*

A mesének nem árt, ha elbeszélik.
- japán közmondás

*

A rózsát védő tövis csak azt szúrja meg, aki lopni akarja a virágot.
- japán közmondás

*

Kard békeidőben? Hosszúkás, hasztalan kacat.
- japán közmondás

*

Kard háborúban? Az élet.
- japán közmondás

*

A darázs az ordító szájat csípi.
- japán közmondás

*

A fazék víz, ha nézik, sosem forr fel.
- kínai közmondás

*

Szerencsés az, aki kincsre bukkan. Bölcs az, aki képes megtalálni önmagát.
- japán közmondás

*

A bátor nem fél - a bölcs nem téved el.
- japán közmondás

*

A bölcs egyedül hozza meg döntéseit. A balga mások feje után megy.
- japán közmondás

*

A bölcs főnix elrejti karmait.
- japán közmondás

*

Az asszony dolga sosem fogy.
- kínai közmondás

*

A kimondott szót nem lehet visszaparancsolni.
- kínai közmondás

*

A tettek hangosabbak a szavaknál.
- japán közmondás

*

Nem minden hal, ami a hálóba kerül.
- japán közmondás

*

Nem minden vész el, mit vész fenyeget.
- japán közmondás

*

Akik várnak - mindent meglátnak.
- japán közmondás

*

Majdnem nem lehet agyoncsapni a legyet.
- japán közmondás

*

A serény hangya többre képes, mint a lusta bivaly.
- japán közmondás

*

Árvíz idején a hangyaboly is beomlik.
- japán közmondás

*

A hangyák a legmagasabb töltést is átfúrják.
- japán közmondás

*

A hangya a szívét is kidolgozhatja, mégsem kap fizetséget.
- japán közmondás

*

A hangya a zsír után megy.
- kínai közmondás

*

A hangya biztonságban él - míg szárnyat nem növeszt.
- japán közmondás

*

A hangyák nem kérnek. A hangyák nem adnak.
- japán közmondás

*

A síró arcot még a darázs is megcsípi. (Szegény embert az ág is húzza.)
- kínai közmondás

*

A rossz magyarázat is jobb, mint a semmilyen.
- japán közmondás

*

Rossz feleség? Inkább száz év éhínség!
- japán közmondás

*

Az ügyetlen iparos a szerszámait szidja.
- japán közmondás

*

A tücsök azért rab, mert szépen muzsikál.
- japán közmondás

*

A rettegő rák nem bújik be odújába.
- japán közmondás

*

Jobb egy galamb a markodban, mint kettő a bokorban.
- japán közmondás

*

A törött tükör nem ragyog.
- japán közmondás

*

Ne számíts rá, hogy szépet látsz a tükörben, ha egyszer bezúztad.
- japán közmondás

*

A nagyhangú mindig gyáva.
- kínai közmondás

*

Az nagyhangú árnyéka a szégyen.
- kínai közmondás

*

A Hazugság kutyáját Becstelenségnek hívják.
- kínai közmondás

*

A hernyó holta után sem esik le a földre.
- japán közmondás

*

Ha már egyszer meghajolsz - hajolj meg mélyen!
- japán közmondás

*

Ha már egyszer mérget eszel, egy cseppet se hagyj belőle.
- japán közmondás

*

Csukott szájba nem repül légy.
- kínai közmondás

*

Minden kakas a saját szemétdombján kukorékol.
- kínai közmondás

*

Aranypénz a macskának. (Gyöngyöt a disznónak.)
- kínai közmondás

*

A feleség: hűvös kéz, meleg szív. A kurtizán: forró kéz, jégszív.
- kínai közmondás

*

Mindenki udvarát senki sem söpri.
- kínai közmondás

*

A nyikorgó ajtó sosem szakad le.
- kínai közmondás

*

A kutya bölcsebb, mint az asszony: sosem ugatja meg urát.
- kínai közmondás

*

Az óriás vállán ülő törpe messzebb lát, mint az óriás.
- japán közmondás

*

A bolha még a legerősebb lovat is megugrasztja.
- japán közmondás

*

A hangya mindig hazatalál.
- kínai közmondás

*

Kutyát verni nem csak szíjjal lehet.
- japán közmondás

*

Ne kérdezz, és nem tömnek hazugságokkal.
- kínai közmondás

*

Éjjel minden macska szürke.
- kínai közmondás

*

A Jó és Rossz? Egyazon kötél két vége.
- kínai közmondás

*

A rossz hír szélszárnyon száll.
- kínai közmondás

*

Légy igazságos, mielőtt nagylelkű lennél.
- japán közmondás

*

Mindenkihez légy őszinte, de ne bízz meg mindenkiben, akinek igazat mondasz.
- japán közmondás

*

A gyönyörű nőnek nincs kora.
- japán közmondás

*

A szépség? Röpke pillanat, mégis megérinti szívedet.
- japán közmondás

*

A méhek szájában édes méz, de farkuk hegyes fullánk.
- japán közmondás

*

A koldusoknak nincs választásuk.
- japán közmondás

*

Inkább légy vénember barátja, mint ifjú rabszolgája!
- japán közmondás

*

Jobb, ha szerencsésnek születsz, mintha gazdagnak.
- kínai közmondás

*

Jobb, ha egy dologhoz értesz nagyon, mintha ezerhez éppen csak.
- japán közmondás

*

Használd az eszed - sosem kell bocsánatot kérned.
- kínai közmondás

*

Jobb megtenni, mint vágyni rá.
- kínai közmondás

*

Jobb későn, mint soha.
- japán közmondás

*

Inkább vagyont veszíts, mint barátot.
- kínai közmondás

*

Inkább légy kristály, ami eltörhet, de rövid ideig csodálják, mint cserép a háztetőn.
- japán közmondás

*

Ne a sötétséget átkozd! Gyújts gyertyát.
- japán közmondás

*

Két szék között a földre csüccsensz.
- kínai közmondás

*

A madarak együtt vándorolnak.
- japán közmondás

*

Vérből vér fakad.
- japán közmondás

*

A Szerencse jó kutya, de a Kitartás hűségesebb.
- japán közmondás

*

A darazsak akkor is darazsak, ha nem szúrnak meg.
- japán közmondás

*

A pillangók nem gyűjtenek kincset.
- japán közmondás

*

Csak az lehet boldog, ki holta napján is elégedett. (Nyugtával dicsérd a napot.)
- kínai közmondás

*

Lándzsával nem ölhetsz legyet.
- japán közmondás

*

Nem látja a fától az erdőt.
- kínai közmondás

*

Ne szórj szemetet a kútba, amiből holnap talán innod kell.
- kínai közmondás

*

Vihar előtt felhők gyűlnek.
- kínai közmondás

*

A vízcseppek a legkeményebb sziklát is szétvágják. (Türelem rózsát terem.)
- kínai közmondás

*

Ne számold a csirkéket, míg a tojásban vannak.
- kínai közmondás

*

Dugd be a füled, ha harangot lopsz.
- kínai közmondás

*

Ha véded magad ne mutasd a hasad.
- japán közmondás

*

A világítótorony tövében mindig sűrű a sötétség.
- japán közmondás

*

A holtak nem mesélnek.
- japán közmondás

*

Úgy tekints mások hibáira, mint a sajátjaidra.
- japán közmondás

*

A halál minden adósságot megfizet.
- japán közmondás

*

Csapd be a gazdagot és a hatalmast - de soha ne sértsd meg!
- japán közmondás

*

A Sors utat mutat, ha kinyitod a szemed.
- japán közmondás

*

Minden asszony a saját levesét szereti.
- japán közmondás

*

Ne szidd az isteneket, hogy tigrist teremtettek! Inkább áldd őket, hogy nem adtak neki szárnyakat.
- kínai közmondás

*

Ha tejet és húst akarsz, ne bolhát tenyéssz.
- kínai közmondás

*

Barátod homlokáról ne baltával űzd el a legyet.
- japán közmondás

*

Tehetünk bármit - nyáron úgyis megjelennek a legyek.
- japán közmondás

*

Ne kiálts, míg nem fáj.
- japán közmondás

*

A baj nem vendég - ne siess elé.
- japán közmondás

*

Ne egy kosárban tartsd minden tojásod.
- japán közmondás

*

Míg nem tudod, mi jön, ne örülj annak, ami távozik.
- japán közmondás

*

Ha a lábad viszket ne a sarud vakard.
- japán közmondás

*

Ne öntsd ki az állott vizet, míg nem húztál frisset.
- japán közmondás

*

Bolondok közül is kiragyog a bölcs.
- japán közmondás

*

Jobb tíz gombóc, mint száz virág.
- japán közmondás

*

A haldokló légy is lerakja piszkát.
- japán közmondás

*

Földrengés? Mennydörgés? Tűzvész? Nagyhatalmú, ostoba ember?
Fájdalom...
- japán közmondás

*

Az üres korsó kong a leghangosabban.
- japán közmondás

*

Az elég jobb, mint a túl sok.
- japán közmondás

*

Falun ne úgy tégy, mint városon.
- japán közmondás

*

A legjobb úszót is elkapja az ár.
- japán közmondás

*

A bolond is ért valamihez.
- japán közmondás

*

A hüvelyknyi bogárnak is ötödhüvelyk nagy a lelke.
- japán közmondás

*

A tolvaj is tíz évig tanulja mesterségét.
- japán közmondás

*

A féreg is megfordul egyszer.
- japán közmondás

*

Még Koubou1 keze is meg-megcsúszik néha.
- japán mondás

1: Koubou: buddhista szerzetes, kalligráfiáról volt híres.


*

Néha a majom is leesik a fáról.
- japán közmondás

*

Még a legnyugodtabb embert is elragadja az indulat.
- kínai közmondás

*

A legkisebb hangya imája is eljut az égig.
- kínai közmon

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 56
Tegnapi: 38
Heti: 125
Havi: 1 974
Össz.: 537 557

Látogatottság növelés
Oldal: Könyvekről - Kelet fénye - távol-keleti közmondások (teljes könyv 1. rész)
Sudhana könyvkiadó - © 2008 - 2024 - golokabolt.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »